Overbetuwe Overbelast

Welkom op de website “Overbetuwe overbelast”. Wij, bewoners van diverse dorpen en buurtschappen in Overbetuwe, hebben de krachten gebundeld in ons verzet tegen de komst van de railterminal (RTG) bij Valburg.

Onder de koepel ‘Overbetuwe Overbelast’ worden publieksacties en juridische stappen voorbereid. Het doel van de publieksacties is, om bij zoveel mogelijk bewoners van de gemeente Overbetuwe en het dorp Oosterhout, bewustwording te creëren met betrekking tot de gevolgen van de realisatie van de RTG voor de veiligheid, leefbaarheid en milieuoverbelasting van het wegennet en inzet van gemeenschapsgeld.

Doe ook mee! Mail ons;  overbetuweoverbelast@gmail.com en volg ons op Twitter @overbelast en Facebook @OverbetuweOverbelast